Overzicht van wifi-standaarden en 802.11-vergelijkingen

Vandaag kijken we naar de verschillende wifi-standaarden die er zijn, zijn geweest, of nog moeten komen. Van ac-routers en HaLow en wifi b/g/n gaan we door naar WUR in 2020 en NGP in 2021.

Wifi is voor de meeste mensen synoniem voor draadloze toegang, maar Wi-Fi is natuurlijk een verzamelnaam voor een serie 802.11-standaarden die door een groep (de Wi-Fi Alliance) wordt beheerd om interoperabiliteit te garanderen tussen verschillende LAN-producten en -technologieën.

De standaardenfamilie 802.11 is ontwikkeld door de IEEE. Met termen als 802.11b (spreek uit als "acht-nul-twee-elf-bee") en 802.11ac kregen we een alfabetisering van standaarden. Die begon eind jaren 90 en met elke generatie heeft die verbeteringen in doorvoersnelheid en bereik, terwijl we ondertussen naar steeds snellere netwerken gaan.

Gaandeweg worden verbeteringen toegevoegd door bijvoorbeeld nieuwe frequenties aan te spreken, energiezuiniger om te gaan met resources, het verbeteren van het bereik en meer om aankomende trends als virtual reality en het Internet of Things te kunnen ondersteunen.

Maar als het even geleden is dat je hebt gekeken naar alle letters van de 802.11-standaard - de meeste mensen komen nog wel op wifi-n en wifi-ac - dan is hier een overzicht van wat er is gebeurd in de fysieke laag. We eindigen dit overzicht met standaarden die nu in ontwikkeling zijn en die we de komende jaren gaan zien.

802.11ah

802.11ah staat ook bekend als HaLow en specificeert werking over licentievrije netwerken onder de 1 GHz, in Nederland op 900 MHz. Het doel is om het bereik van netwerken te vergroten die nu gebruik maken van 2,4 of 5 GHz. Een lagere frequentiegolf reist een grotere afstand, dus met 900 MHz is het draadloze signaal op grotere afstand van een accesspoint te ontvangen.

Dat gaat ten koste van doorvoersnelheid: de datasnelheid is dan maximaal 347 Mbps. De standaard is verder energiezuiniger en gecombineerd met de grotere afstand en lagere datasnelheid is Wi-Fi HaLow geschikt voor IoT-apparaten die zich verder weg bevinden en zuinig moeten zijn met beschikbare energie. Het zou de concurrentie aankunnen met Bluetooth-technologieën in en rond het huis vanwege deze eigenschappen. Het protocol is in september 2016 goedgekeurd en afgelopen mei gepubliceerd.

802.11ad

802.11ad is goedgekeurd in december van 2012 en het is heel snel: het is in staat 6,7 Gbps te verwerken over een 60 GHz-frequentie. Maar zoals we net al aangaven, gaat een hoge frequentie ten koste van het bereik en de snelheden kunnen alleen worden bereikt als het client-apparaat zich binnen 3,3 meter van de AP bevindt.

Hierna: Van de originele 802.11-specificatie in 1997 naar de standaard die je momenteel het meeste ziet: 802.11ac.

Related:
1 2 3 Page 1
Page 1 of 3
7 inconvenient truths about the hybrid work trend
Shop Tech Products at Amazon